Trang 1449, kết quả từ 14481 tới 14490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 3/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 28/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 6/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Con, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 6/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 2/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Tiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Tiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 15/12/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Mão, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 14/12/1933, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 3/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144414451446144714481449145014511452...74341