Trang 1450, kết quả từ 14491 tới 14500 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lộc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 22/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nối, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Nở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nở, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Quê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 26/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Cận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Cận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 17/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Võ Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 6/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144514461447144814491450145114521453...74341