Trang 1451, kết quả từ 14501 tới 14510 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thanh Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 6/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 3/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Kiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 27/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 17/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Xoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144614471448144914501451145214531454...74341