Trang 1452, kết quả từ 14511 tới 14520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 25/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Thị Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Thể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Huy Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Huy Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 19/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Miều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Miều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Mãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/8/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Nớng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nớng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Nhân Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nhân Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Minh Duỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Duỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144714481449145014511452145314541455...74341