Trang 1453, kết quả từ 14521 tới 14530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Thị Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Tam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 3/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Siêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 30/8/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Ngọc Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Huỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 8/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 18/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Liền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Liền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 14/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Kiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Kiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 11/1/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Khuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 23/2/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...144814491450145114521453145414551456...74341