Trang 1455, kết quả từ 14541 tới 14550 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 7/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Thị Bôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Bôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 20/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Lỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lỗ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hiệp ( Ny)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hiệp ( Ny), nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Siêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Siêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn No

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn No, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 10/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145014511452145314541455145614571458...74341