Trang 1456, kết quả từ 14551 tới 14560 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 25/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Huyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/8/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 20/1/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Dược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 26/4/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 16/10/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 22/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 15/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 4/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145114521453145414551456145714581459...74341