Trang 1458, kết quả từ 14571 tới 14580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Tử Phò

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Tử Phò, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Ôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 6/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 1/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 10/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/7/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Tiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 28/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 10/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Hong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hong, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145314541455145614571458145914601461...74341