Trang 1459, kết quả từ 14581 tới 14590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Phòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 28/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 31/12/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Bính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Văn Khiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Khiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 12/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Hoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Thuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Hểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 24/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145414551456145714581459146014611462...74341