Trang 1461, kết quả từ 14601 tới 14610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Dương Đình Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 21/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hoài Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoài Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 23/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Cảnh Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 24/4/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Bá Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Bá Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/1/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145614571458145914601461146214631464...74341