Trang 1460, kết quả từ 14591 tới 14600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 17/1/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Doi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 31/9/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hoi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 26/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thanh Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 19/3/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Niên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Lê Phước Bàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Bàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 5/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 27/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145514561457145814591460146114621463...74341