Trang 1462, kết quả từ 14611 tới 14620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Thị Sâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thị Sâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Bá Quát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Bá Quát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Cảnh Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 11/11/1956, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Cảnh Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Thú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Đình Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Tưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Mậu Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Cảnh Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cảnh Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Đình Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Di, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Mậu Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Đậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 24/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...145714581459146014611462146314641465...74341