Trang 1464, kết quả từ 14631 tới 14640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Thị Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Đức Luông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đức Luông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Văn Đỗng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Đỗng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Kim Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Hoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lương Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...145914601461146214631464146514661467...74341