Trang 1463, kết quả từ 14621 tới 14630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thọ Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thọ Đương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Mậu Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mậu Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hữu Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 30/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...145814591460146114621463146414651466...74341