Trang 1498, kết quả từ 14971 tới 14980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Hách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 25/11/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 6/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Dư Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Bá Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 20/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Đăng Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đăng Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 19/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đuổi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đuổi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1912, hi sinh 20/10/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thọ - Xã Hải Thọ - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cháu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần V Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần V Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngân V Tươi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngân V Tươi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149314941495149614971498149915001501...74341