Trang 1499, kết quả từ 14981 tới 14990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Khương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đinh X Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh X Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hà V Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà V Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1978, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Võ Chí Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Chí Thanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Lương Hoà - Xã Lương Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...149414951496149714981499150015011502...74341