Trang 1500, kết quả từ 14991 tới 15000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương V Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương V Miên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thanh Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Năng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đinh C Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh C Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 10/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trịnh Văn Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đoàn Tr Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Tr Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149514961497149814991500150115021503...74341