Trang 1501, kết quả từ 15001 tới 15010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Ng Đắc Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ng Đắc Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 31/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê V Huê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê V Huê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thanh ánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh ánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 31/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê V Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê V Bích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ M Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ M Diệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Ng Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ng Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149614971498149915001501150215031504...74341