Trang 1502, kết quả từ 15011 tới 15020 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Đ Diện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đ Diện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bé, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 22/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Am

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Am, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 14/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 28/8/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 15/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 13/12/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149714981499150015011502150315041505...74341