Trang 17, kết quả từ 161 tới 170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đào Cao Khải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Cao Khải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 26/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Quang Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 23/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 8/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 6/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Viết Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Phan Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 7/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 3/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Ph Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ph Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 7/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

1...121314151617181920...74341