Trang 1504, kết quả từ 15031 tới 15040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 10/10/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thị Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 2/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/2/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh H ấm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh H ấm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Như Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Như Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 19/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lâm Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Loan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 23/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lang V Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang V Quỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149915001501150215031504150515061507...74341