Trang 1503, kết quả từ 15021 tới 15030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương ích Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương ích Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 27/12/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 15/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Mộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mộng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 13/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 2/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...149814991500150115021503150415051506...74341