Trang 1505, kết quả từ 15041 tới 15050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 6/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ng Văn Chỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ng Văn Chỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Q Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Q Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Công Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 7/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/12/1961, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...150015011502150315041505150615071508...74341