Trang 1506, kết quả từ 15051 tới 15060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng V Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng V Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/4/, hi sinh 18/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ng Công Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ng Công Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 21/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ngãi Đăng - Xã Ngãi Đăng - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hồ Mạnh Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Mạnh Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 7/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hữu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng chí: Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Loan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Loan, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150115021503150415051506150715081509...74341