Trang 1507, kết quả từ 15061 tới 15070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 3/1/, hi sinh 11/12/1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Sơn - Xã Hải Sơn - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng chí: Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Trung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Dương Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nuôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 31/12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Dương Dường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Dường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Bồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Bồn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Quế - Xã Hải Quế - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...150215031504150515061507150815091510...74341