Trang 1525, kết quả từ 15241 tới 15250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Ngọc Đỗ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Ngọc Đỗ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lương Mạnh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Mạnh Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Văn Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Xuân Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Thọ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Xuân Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đình Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Danh Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Danh Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152015211522152315241525152615271528...74341