Trang 1526, kết quả từ 15251 tới 15260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nhung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Bá Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Bá Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Hữu Sửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hữu Sửu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Trọng Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quang Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Tri Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tri Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152115221523152415251526152715281529...74341