Trang 1527, kết quả từ 15261 tới 15270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Thế Thoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thế Thoang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Sỹ Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sỹ Quỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Mai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Đình Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đình Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1960, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152215231524152515261527152815291530...74341