Trang 1528, kết quả từ 15271 tới 15280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Hữu Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Nhã, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Quý Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quý Bộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Ngọc Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Sỹ Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sỹ Quế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhớ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhớ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152315241525152615271528152915301531...74341