Trang 1529, kết quả từ 15281 tới 15290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhóc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhờ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Hoài Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoài Thanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Doãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Doãn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vương Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Hải Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hải Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152415251526152715281529153015311532...74341