Trang 1530, kết quả từ 15291 tới 15300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Công Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Đoàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tôn Đức Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Đức Tuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lăng Thuỷ Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Thuỷ Chung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thiều Quang ất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thiều Quang ất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Ngọc Lam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Lam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Trí Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trí Nam, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Quang Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quang Mạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Kim Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Ngọc Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152515261527152815291530153115321533...74341