Trang 1531, kết quả từ 15301 tới 15310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Minh Tơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Tơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đức ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức ới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bảy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Văn Đan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Đan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152615271528152915301531153215331534...74341