Trang 1532, kết quả từ 15311 tới 15320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lăng Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lăng Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Đương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Phán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phùng Minh Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Giám, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lãnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Điên Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Điên Đảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Trọng Quan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trọng Quan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152715281529153015311532153315341535...74341