Trang 1533, kết quả từ 15321 tới 15330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Bá Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Bá Dũng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Đình Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Xuân Niệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Niệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lươg Trọng Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lươg Trọng Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Phan Đình Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Công Hoạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Hoạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Khoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152815291530153115321533153415351536...74341