Trang 1534, kết quả từ 15331 tới 15340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đình Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Quán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Cao Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Mân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Mân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Uyển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Toại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...152915301531153215331534153515361537...74341