Trang 1535, kết quả từ 15341 tới 15350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Khoa Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa Trường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Kim Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kim Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đậu Quang Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Quang Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hà Đình Ngan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Đình Ngan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Ngọc Vấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Vấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Khoa Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khoa Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153015311532153315341535153615371538...74341