Trang 1536, kết quả từ 15351 tới 15360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Hiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 30/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Xuân Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phùng Xăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Xăng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 4/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Quang Tiềng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Tiềng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153115321533153415351536153715381539...74341