Trang 1537, kết quả từ 15361 tới 15370 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Xuân Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Trọng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Tín, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Điểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Điểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Văn Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Nhượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bá Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Kiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Văn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Trường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Huy Sùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Huy Sùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153215331534153515361537153815391540...74341