Trang 1538, kết quả từ 15371 tới 15380 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đức Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Bá Thập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Thập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Dương Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Duy Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Văn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đậu Huy Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Huy Sỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Hữu Mại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Mại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Đấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đấu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153315341535153615371538153915401541...74341