Trang 1539, kết quả từ 15381 tới 15390 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Xuân Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Xuân Vĩnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗng Tiến Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tiến Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thế Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Ngụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Vũ Xuân Thân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Thân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...153415351536153715381539154015411542...74341