Trang 1540, kết quả từ 15391 tới 15400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Trọng Phùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Phùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Triết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Triết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Phùng Sỹ Phàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Sỹ Phàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Xuân Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153515361537153815391540154115421543...74341