Trang 1541, kết quả từ 15401 tới 15410 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Do, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Minh Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Minh Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Khắc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Khắc Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Thái Bá Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Bá Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Xuân Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Nghi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Văn Hộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hộ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Ngọc Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153615371538153915401541154215431544...74341