Trang 1542, kết quả từ 15411 tới 15420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Công Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Công Thiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Thế Khiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thế Khiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đăng Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Công Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Viết Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...153715381539154015411542154315441545...74341