Trang 1560, kết quả từ 15591 tới 15600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Văn Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Trọng Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Thị Thuý Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Thuý Hương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Xuân Mầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Mầu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Tân Trào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tân Trào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Chương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Trung Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trung Chính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Ngô Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155515561557155815591560156115621563...74341