Trang 1561, kết quả từ 15601 tới 15610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huề, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Sỹ Ngự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Sỹ Ngự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mão, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhỉ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/12/1963, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiệm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155615571558155915601561156215631564...74341