Trang 1562, kết quả từ 15611 tới 15620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Minh Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Hồ Quang Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quang Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Đinh Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đinh Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hương Niểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hương Niểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thanh Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Chánh Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chánh Thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155715581559156015611562156315641565...74341