Trang 1563, kết quả từ 15621 tới 15630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Thế Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vi Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Đình Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đình Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Quán Bích Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quán Bích Quy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 11/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng chí: Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Kim Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kim Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155815591560156115621563156415651566...74341