Trang 1564, kết quả từ 15631 tới 15640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Sỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Sỹ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Lương Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Thú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Thú, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Quang Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Quang Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lương Văn Đâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Đâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Mai Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mai Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Văn Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Trương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Nhất Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhất Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155915601561156215631564156515661567...74341