Trang 1565, kết quả từ 15641 tới 15650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Ông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Chất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thế Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thế Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Thiết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Thái Văn Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Văn Tấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mười, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Xuân Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Công Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Công Hanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...156015611562156315641565156615671568...74341