Trang 1566, kết quả từ 15651 tới 15660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chung, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Quyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Chí Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Chí Tư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Cao Tiến Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Ngô Văn Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Chuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Chuân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lai Thế Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lai Thế Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 21/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156115621563156415651566156715681569...74341